Ozvěna Silvestrovského frku 2006

30.08.2010 23:22

Čirou náhodou jsme objevili krátké povídky inspirované Werichovou pohádkou "Chlap, děd, vnuk, pes a hrob", které jsme vytvořili při hře na novoroční akci Silvestrovský frk 2006. Úkolem skupinek bylo vymyslet příběh, který bude obsahovat pouze jednoslabičná slova. Jak se to tenkrát podařilo, můžete teď sami posoudit...

Já tam byl, byl tam chlad, byl tam mráz. Byl jsem sám a kol tma, měl jsem strach a stín hvězd mi na tvář pad. V tom však brat sem vpad, vzal mi dech, neb s ním šel smrad. Brat se smek, pad, byl tam led. Vstal a řek: „Mám tu dar.“ Kých a smrk, dal mi dar a já byl rád. V tom však dál – Kdo to jde? Jak král měl zjev, má též dar, v dlaň ho vtisk a též mi přál: „Buď živ a zdráv a veď svůj lid.“ V tom vtrh sem děd, fous až na zem. Hůl, krok, hůl... a tak dál a hned tu stál. Ten pěl mi v čest a pěl, že čet z hvězd, že já tu jsem. Tmu frk v zář a stín byl vzat.

Děd měl sen. V tom snu u dvou řek sed a prut si vzal - jen červ mu zdrh, tak chléb na hák dal. „Teď niť tam vhoď,“ řek si, „a ryb si chyť.“ Tak sen se zdál, leč den jde dál. Cr-Cr-Cr. Mžik-mžik-mžik, nos mu písk a děd vstal. „Oh, lín, mňam, to bych si dal!“ A pak dí si – a proč ne? Leč dřív corn flakes shlt, pak prut si vzal, co tam stál, ven už už šel... A v tom si krk a pak hned prd – na WC spěch a... Víš co... Než den frnk a on sčet tisk a pak splách list, tu zív a ve svou lož pad. I zdál se mu sen, jak den co den. Jen sen to byl a lín žil dál – tož brou noc i vám.

 Svět hřích měl, ke zlu spěl. Dí Bůh: „Dnes noc, kdy syn šel na svět. Ten den je tu dnes, slav i ty tu zvěst. Kup dar i smrk. Zdob strom i stůl, ať jí i vůl.“ I šel Tom v ten den pro dar a smrk. Byl tam děd. „Kup si strom,“ děl ten děd. Však ten strom byl jen vřed. „Di do chuj!“ křik kluk. Tom: „To je fuj!“ Děd řval dál: „Kup ten strom!“ Tak Tom vzal strom, co byl vřed, a vzal strom dom, ten kluk Tom. A řek: „Strom mám, však kde dar? Prd a né dar mám. Kde jen ho vzít mám?“ děl Tom. „Co já jim jen dám? Mám zas ven jít?“ Byl však chlad, tak plán pad. Však v ten mžik strom mu pad na zad. Dnes ne smrk ani dar, však jen smrt, jak pad smrk.

 

 

Zpět