Dekolorizace RGB

22.07.2009 08:42

Během celého letošního English Campu jsme byli účastníky náročného procesu dekolorizace implodovaných mimozemských ovulárů. Obdrželi jsme tajemný návod z mateřské planety, který postup podrobně popisoval do nejmenších detailů. Naneštěstí nám však meziplanetární rušení a vesmírný šum znemožnily doposlechnout jej až do konce a nedozvěděli jsme si víc, než že je ovluláry nutné nutrikovat kolorickou dietou.

R,G i B se chopily vlastní iniciativy a snažily se odbarvit za každou cenu a po svém. Nebylo to jednoduché a pokusy o prosté zbavení se nebo překrytí barvy skončily neúspěchem a smutkem.

Ani pokusy o vysvobození se konáním dobrých skutků a pomocí pozemšťanům v jejich každonním životě nepřineslo očekávanou ztrátu barvy a implodované ovuláry musely dál snášet svůj barevný úděl. 

Teprve příchod posádky havarované mateřské lodi, kterážto mezitím plavidlo opravovala, věc vyjasnil a za vydatné pomoci doktora Nuly (bohužel bez prasátka) transmutovaly ovuláry do jediného statného bílého jedince a společně opustili terrestriální prostředí.

Zpět