Charitativní dražba

16.02.2012 21:21

Zveme všechny členy a kamarády Krokodýla na malou charitativní dražbu, kterou uspořádáme ve čtvrtek 8.března 2012 od 18:30. Budeme dražit různé předměty, abychom vybrané peníze věnovali organizaci SVĚTLO PRO SVĚT, která poskytuje lékařskou pomoc lidem se zrakovým postižením v rozvojových zemích. Více na www.svetloprosvet.cz.

Přijďte strávit příjemný večer se starými známými a zároveň pomoct dobré věci. Každá koruna dobrá:-) A můžete přinést nějaký pěkný předmět do dražby.

Těšíme se na vás ve

Čtvrtek 8. března 2012 od 18:30
v Římské 43 (zvoňte na zvonek "přízemí")

Kačka

Veřejná sbírka SVĚTLA PRO SVĚT – Light for the World o. s. byla povolena Magistrátem hlavního města Prahy
(č.j. S-MHMP/402767/2011). Příspívat můžete také přímo na bankovní účet 633 633 633 / 2700.

Zpět