Časté otázky

Je na kempu dovoleno mluvit česky, nebo se neustále vyžaduje angličtina?

Přestože kvalitní výuka angličtiny je jedním z hlavních důvodů, proč camp pořádáme, neznamená to, že českému jazyku dáte na týden sbohem. Výhradně anglicky se mluví především v pokročilejších dopoledních lekcích angličtiny, v každé skupince je kromě rodilého mluvčího také český lektor.

Po zbytek dne se budete bavit česky i anglicky, podle toho, s kým si právě povídáte. Není výjimkou, že si povídají tři Češi a dva Američané anglicky, Američané pak odběhnou, a konverzace v angličtině pokračuje :-)

Večerní programy jsou kombinovaně v češtině a angličtině, obvykle s konsekutivním překladem (věta česky, přeložená věta anglicky, nebo naopak). Stejně se překládají i pravidla týmových her.

Uvidíte, že angličtina je přirozenou součástí celého campu, a díky rodilým mluvčím budete motivovaní k jejímu zapojování a broušení.

Angličtina mi dělá problémy, těžko ze sebe dostanu větu nebo dvě, můžu i tak na camp přijet?

Určitě. Camp je strukturován tak, aby jak začátečníci, tak pokročilí angličtináři, získali kvalitní výuku na odpovídající úrovni. Na začátku campu budete podle zkušeností s angličtinou rozděleni do několika tříd - skupinek. Zatímco pokročilé třídy zvládnou celou výuku v angličtině, u začátečníků je celá lekce vedena českým lektorem ve spolupráci s rodilým mluvčím. Takže máte to nejlepší z obojího - slyšíte rodilého mluvčího a můžete s ním mluvit anglicky, ale díky překladu máte zabezpečeno, že budete vždy rozumět.

České školy často neumí povzbudit studenty ke konverzaci v angličtině. Můžeme myslím odpovědně říci, že English Campy toto zvládají velmi dobře. Když jste v týmu s anglicky mluvícími, jazyk se vám najednou rozváže...

Co přesně znamenají odpolední "outdoorové sporty", nikdy jsem nic podobného nedělal, zvládnu to?

Outdoor znamená jednoduše "venku", mimo místnost či budovu. My používáme slovní spojení "outdoorové sporty" v trochu konkrétnějším významu: jsou to sporty, které by se vevnitř zkrátka dělat nedaly. Mezi naše oblíbené patří:

  • různé zajímavé orientační běhy
  • týmové překonávání překážek
  • hra Capture the Flag v lese
  • lanové disciplíny

Všechny aktivity jsou navržené tak, aby se v nich uplatnili jak sportovci, tak nesportovci, jak svalovci, tak křehké dívky (svalovec může například nést křehkou dívku...). Takže sporty a hry jsou vhodné i pro ty, kteří se nepočítají mezi "aktivní sportovce", jde především o týmovou souhru. Když se dobře oblečete a obujete (lehčí pohorky nebo odolnější letní boty na turistiku), jistě si je užijete a nebudete litovat, že jste se nechali vytáhnout ven.

Rád bych jel na English Camp, ale termín campu (12. - 19. července) se mi překrývá s jinou akcí. Mohu odjet dříve, nebo přijet později?

Z našich zkušeností víme, že pozdní příjezdy a předčasné odjezdy jsou pro camp problematické, jak z organizačního hlediska, tak z hlediska kolektivu. Malé třídy, ve kterých se uči angličtina, jsou velmi závislé na počtu členů a absence každého člena je citelně znát. Proto se držíme zásady vyhnout se pozdním příjezdům. Rozhodující přitom jsou právě lekce angličtiny. Tedy pokud přijedete pozdě večer v neděli, je to ještě přijatelné a můžeme se na tom domluvit.

Je English Camp výdělečná akce?

Studentský klub Krokodýl je neziskový. Stejně tak i camp. Účastnické poplatky za camp jsou nastaveny tak, aby pokryly náklady s campem spojené: ubytování, stravu, učební pomůcky, zapůjčení techniky a spotřební materiál. Pokud by se stalo, že bychom na něčem ušetřili a camp by byl ziskový, je přebytek využit v rámci dalších akcí Krokodýla: k nákupu občerstvení na akce, uhrazení hromadných jízdenek, pronájem apod.

Všichni vedoucí, kteří na camp jedou, dělají tuto práci dobrovolně, bez nároku na odměnu. Účast na campu si navíc vedoucí platí stejně, jako účastníci. 

Je English Camp vázaný na nějakou organizaci, církev či firmu?

English Camp organizuje studentský klub Krokodýl (www.krokodyl.org). Akci podporuje a zaštiťuje sbor Církve bratrské Vinohrady (Římská 43, Praha 2). Účastníci i vedoucí ale nejsou (nemusejí být) vázaní na jakoukoli konkrétní organizaci nebo církev. Dobrovolníci z USA jsou obvykle naši dlouholetí přátelé (nebo jejich blízcí) a pocházejí z různých sborů a organizací, další vedoucí působí v Biblické jednotě nebo Atletech v akci. Samotný tábor není dílem jedné organizace, ale vždy jedinečným týdnem sestaveným pro daný rok, dané účastníky a danými vedoucími.

Nevím, co si představit pod pojmem "křesťanské programy", vysvětlíte mi to?

V dnešní době je pojem křesťanství chápán různě a je často zavádějící. Na campu nechceme nikomu vnucovat něco, k čemu chová odpor, proto na přihlášce výslovně uvádíme toto slovní spojení. V praxi jde o to, že při zamyšlení o životních otázkách narazíme v programech často na odpovědi, které nabízí křesťanské učení. Velká část vedoucích i rodilých mluvčích z USA a Anglie jsou křesťany (z různých církví a společenství) a tak se některé programy nesou v duchu ekumenické, tolerantní křesťanské diskuze či sdílení. 

Máme za to, že myšlenky a poselství křesťanství neztrácejí na významu v moderní době, jak se nám často snaží různé "světonázory" namluvit, a že mají význam pro každého člověka. Ať už ke křesťanství chováte sympatie, zajímáte se o filosofii nebo hledáte, jak souvisí náboženství s vaším životem, otevřená a upřímná diskuze je jednou z cest, které můžeme vřele doporučit. English camp nabízí, kromě jiného, právě jedinečnou příležitost klást otázky a naslouchat různým odpovědím, to vše v tolerantní a přátelské atmosféře.

Nejsem křesťan / jsem křesťan, mohu i přesto jet na camp?

Samozřejmě. V žádném případě není účast na campu podmíněna náboženským vyznáním. Na campy opakovaně přijíždějí účastníci s různými názory a s různými náhledy na život. Věříme, že to ukazuje na neobvyklou atmosféru tolerance a sdílení. 

Co je na campu dovoleno / zakázáno?

Účast na campu je povolená od 18 let, to znamená, že budeme na campu všichni dospělí lidé. Atmosféru vzájemného respektu nechceme narušovat nějakými zbytečnými omezeními. Doufáme, že na camp jedete pro to, abyste zažili jedinečný týden. Proto prosíme, abyste po dobu campu pokud možno dodržovali stejné zásady, jako vedoucí: nekouřit v okolí budovy, nepít alkoholické nápoje, účastnit se společných aktivit a respektovat ostatní účastníky campu.

Jak je to s platbou za kemp? Je platba vratná?

Za camp se platí plná cena předem. Zaplatit můžete po emailovém potvrzení přihlášky převodem na účet 1363263023/3030 (v.s. prvních šest číslic rodného čísla) nebo hotově na libovolné z akcí. Pokud byste měli z jakéhokoli důvodu problém zaplatit plnou částku předem, je možné se individuálně domluvit na jiném postupu - například platba zálohy předem a doplatek v hotovosti na místě. V případě zrušení přihlášky vracíme zpátky celou uhrazenou částku, pokud se odhlásíte nepozději 2 týdny před kempem; za pozdější odhlášení účtujeme strono poplatek 200,- Kč respektive 400,- Kč při odhlášení v týdnu před kempem.

 

 

 

Je na campu signál/připojení na internet?

Nepatříme k těm campům, kde vám hned po příjezdu zabaví veškeré přistroje pro komunikaci s vnějším světem. Úplně ale chápeme ty, kteří takový postup prosazují :-) Myslíme, že na campu je lepší soustředit se na camp, než na věci, které se odehrávají jinde. Věříme, že camp samotný vás pohltí natolik, že se ten týden obejdete i bez Facebooku, Twitteru a Googlu.