Blog

Sherlock Senzatetto in Roma

12.09.2008 10:48

Náš hrdina se vydal do starověké metropole s nadějí, že osvěží svou latinu. Jak jistě víte, latinsky mluvili Římané až do roku 476 po Kristu, kdy Romulus Augustus spletl třetí a čtvrtou deklinaci, což vedlo k pádu římské říše. Když Sherlock přijel do Říma, zjistil, že domorodí obyvatelé na latinu již z nepochopitelných důvodů zcela rezignovali a dorozumívají se výhradně pomocí gest a skřeků.

Dokonce ani Sherlockova recitace Ovidiových veršů před Colosseem u domorodců latinskou jiskřičku nevykřesala. Vyprávění pečlivě vybraných latinských vtipů početnému publiku u Španělských schodů (Scalinata di Spagna) pak bylo pro Sherlocka doslova studenou sprchou. Jak by řekl jeden italský filosof: Mi chiedo quante persone effettivamente tradurre questa frase.

Ani v Římě tedy Sherlock svůj domov nenašel. Vypátral ale několik stránek, které třeba mohou pomoci dalším odvážlivcům: příručka cestovatele po Římě, římská muzea, vatikánská muzea, tipy na dobré leč levné pizzerie a vyhledávání spojů po Římě a okolí (vlaky zde).

Pavel   .

Dovolená Scherlocka Homelesse pokračuje

08.09.2008 17:23

Unaven ruchem velkoměsta nad Seinou vyrazil hledat klid do srdce norských fjordů.

Dlouhé a poklidné rozjímání na skále ošlehané větrem se Sherlockovi tolik zamlouvalo, že vydržel nekonečné hodiny bez hnutí hledět na hladinu, až celé jeho tělo poněkud ztuhlo.

Jirka, Mari, Lukáš, Štěpánka

Softball - pravidla, odkazy a pozvání

12.08.2008 20:49

Tento čtvrtek nás čeká první krokodýlí softball. Jste nervózní? Počasí nás od nového sportu, zdá se, nezachrání, předpověď hlásí nízkou oblačnost a mírný vítr. Také vybavení se sešlo a tak už nám mnoho výmluv nezbývá. Je tedy načase naučit se...

Pravidla softballu

Softball, mladší sourozec baseballu, je týmový sport, kde spolu soutěží dvě družstva. Jedno družstvo je na pálce, druhé v poli. Hřiště tvoří čtyři mety a další zajímavé útvary, které asi na našem krokodýlím softballu nenajdete, ale na tomto obrázku ano:

Družstvo pálkařů má za cíl udělat co nejvíce oběhů hřiště - to jsou ony body, o které se zde soutěží a jejichž počet rozhodne o vítězi. Družstvo v poli se snaží pálkaře vyautovat. Jakmile vyautuje tři hráče, tak se role střídají a z polařů jsou pálkaři a naopak.

Jak může dojít k vyautování hráče:

 1. strike out - nadhazovač hodí tři dobré nadhozy a pálkař je mine
 2. někdo z polařů chytí odpal v hřišti před dopadem na zem
 3. hráč nemá kam běžet, jsou zašlápnuté mety
 4. dotek míčkem drženým v ruce polaře vyautuje pálkaře běžícího mezi metami
 5. a pak další auty, třeba když se pálkař rozběhne před tím, než nadhazovač hodí míček

Nejsem ten pravý na to, abych vám vysvětlil pravidla, to na místě doufejme udělají povolanejší. Pokud si chcete o pravidlech něco zjistit předem, tady máte na výběr:

Softball - video

Také jsem našel nějaká videa.

Tak se těšíme na hojnou účast. Přijďte, i kdyby vás softball nezlákal - piknik vám spraví náladu.

Krásné prázdniny všem a nezapomeňte provětrat pláštěnku a poslat nám fotky!

Pavel

Sherlock Homeless na dovolené

05.08.2008 11:10

Geniální detektiv Sherlock Homeless je na cestách. Jeho touha po poznávání cizích krajů ho letos zavedla nejprve do Paříže.

Během bloumání světově proslulým Louvrem přemýšlel o svých dalších cestách.

Kam vezmete Sherlocka vy?

Ať už budete během prázdnin i školního roku cestovat po světě či po Česku, nenechávejte svého Sherlocka doma! Vezměte ho s sebou a zdokumentujte jeho stopy. Fotky nám zašlete na camp2008@seznam.cz, můžeme je vystavit zde na blogu spolu s kratičkým nebo detailně sáhodlouhým popisem vašich cest (jako na blogu ze Skandinávie). Těšíme se na fotky a přejeme příjemné cestování

Kačka, Klára, Pavel, Terka M.

Fotky z lan - EC day6

04.08.2008 01:44

Lanové disciplíny již patří ke campu několik let, a Jurovi se pořád daří přicházet s něčím novým. Tentokrát nás vybavil vajíčkem a motivací - neuspějete-li, kurovitý okřídlenec podivného vzhledu zmizí z povrchu zemského, smeten ztělesněním globalizace. Myslím, že jsme všichni dělali, co se dalo.

Doufám, že se video s fotografiemi nebude příliš trhat. Více fotografií z campu uvidíte na English Camp Reunion 19. září. Těšíme se na vás!

Mystery of the cool fridge

13.07.2008 21:46

Záhadné, tajemné, nevysvětlitelné. Případ, který dal pořádně zabrat i zkušenému detektivu Sherlocku Homelessovi.

 

Mistrovské falzifikáty

13.07.2008 02:03

Jedna z posledních her English Campu 2008 patřila k těm kreativním. Týmy hráčů dostaly reprodukce slavných klasických i modernějších obrazů. Jejich úkolem bylo za pomocí rekvizit, fotoaparátu, vlastní nápaditosti, v podstatě libovolných prostředků obraz napodobit a výsledek vyfotit.

Některé umělecké skupiny využily venkovní scenérii (a dokonce i zvířecí komparzisty):

Další umělci a umělkyně dali přednost interiérům:

Výslednou prezentaci si můžete prohlídnout na YouTube:

Děkujeme moc všem za zaujetí, se kterým se do této hry vrhli. Galerie fotek zde.

Sledování smečky Krokodýlů v Botanické zahradě

28.06.2008 22:36

Etologickým výzkumem bylo zjištěno, že některé živočišné druhy si vytvářejí své rituály, typické pro dané roční období. Námi sledovaná skupina Krokodýl, kterou pozorujeme již osmým rokem, se pravidelně koncem června shlukuje, obvykle v zalesněné oblasti. Jejich konkrétní aktivita však našim měřením zatím unikala. Ovšem v roce 2008 se smečka shromáždila nedaleko pozorovacích stanovišť v Botanické zahradě Praha. Naši průzkumníci neváhali a v improvizovaných podmínkách pečlivě dokumentovali průběh setkání. Výsledky jsou bez nadsázky průlomové.

1. Materiál a metodika

Sledování bylo provedeno v Botanické zahradě Praha. Stádo tvořilo cca 15 kusů druhu Homo sapiens crocodylus, průměrné stáří 25 let. Sledovaly se základní životní projevy (žere, stojí, přežvykuje stojí, přežvykuje sedí, přežvykuje leží, pije, přechází) i projevy složitější (sběr dřeva, hnízdění, oslavné rituály). Zpracování proběhlo kombinací metod rituálové a deskriptivní etologie s přispěním fotografických materiálů.

2. Shromíždění stáda, rituál

Stádo se počalo houfovat na zastávce Na Pazderce kolem 16:30 (zaznamenávání probíhalo od 16:40). Vůdce stáda nebylo snadné určit, teprve po nějaké době byla zjevná příčina - statný samec se spolu s rituálními potřebami dostavil až vzápětí. Skupina se poté přesunula na kamenitou mýtinu, kde počalo seznamování s novým rituálem. Počáteční nedůvěru a skepsi, provázenou neúspěšným vrháním kulatých předmětů pomocí holí opatřených síťkou, vystřídalo párování, pobíhání a všeobecná rozpustilost.

Po pečlivé analýze našich záznamů jsme schopni interpretovat některé z prvků tohoto rituálu "Lakros". Jedná se pravděpodobně o jakési primitivní uctívání pitné vody, neboť podle pokynů byly na zemi vyryty rituální obrazce ve tvaru písmene "U", do nichž jedinci umístili uctívané artefakty: nádoby s 1,5 litry pitné vody. Každý symbol představoval svatyni, do které mohli pouze vyvolení - "strážci vody". Ostatní členové stáda (nyní rozděleného podle příslušnosti k svatostánku) prováděli složité tance a rituály ve snaze si tuto vodu zasloužit.

 

Činnost čas
Zaklapávání kulatého objektu síťkou 62 %
Tanec 21%
Hledání kulatého objektu v křoví 10 %
Výkřiky "nahraj", "tady" a "sejmi ho/ji" 7 %

 

 

 

Jak je patrné z tabulky, většinu času byl kulatý předmět na zemi, pevně připlácnutý síťkou, což má pravděpodobně symbolizovat sepjetí vody a půdy. To rovněž vysvětluje "lopatovité" manévry s holemi, symbolizující snahu vykopat vlastní studnu.

Cílem rituálu evidentně bylo získat privilegované místo označované stádem jako "střídačka", kde byla voda k dispozici bez dalšího boje.

3. hnízdění, žrádlo

Po ukončení rituálu se (ke zklamání pozorovatelů) nekonala kanibalistická konzumace poraženého družstva, jak o ni čteme v severoamerických publikacích o Lacrosse. Namísto toho se smečka rozprchla do okolních lesů a jednotlivci se postupně vraceli s materiálem na stavbu hnízda. Jiní se jim ve stavbě snažili zabránit a materiál lámali na menší části, čímž byla stavba obydlí nakonec znemožněna. Na pokyn vedoucích se tak stádo raději přesunulo na místo, kde již bylo hnízdo postavené, a dřevo, původně určené k výstavbě obydlí, zde spálili.

Konzumace masitých i pšeničných potravin, opékaných na rozdělaném ohni, se zdá býti spíše podružnou součástí. Jako klíčovou surovinu identifikovali naši průzkumníci dvě kašovité směsi, uložené v baravně zřetelně odlišených nádobách, označovaných výkřiky "podáš mi kečup" a "ta hořčice mi stoupá až do vlasů". Opékání naopak bylo zřejmě opět prvkem rituálním - jedinci předváděli svou schopnost vystavit svůj pokrm ohni a poté jej sníst, aby na ně síla ohně přešla.

Analýza komunikace v rámci stáda ukazuje na to, že skupina již spolu táhne delší dobu. Určité sekvence skřeků byly okolosedícími často identifikovány jako známé. Bylo evidentní, že se jedná vesměs o vyprávění legend a pověr, které mají mít pro skupinu edukativní a katarzní účinek: dávat si pozor na oči, nejíst zeleninu před dlouhou cestou autobusem apod.

MUDrc stáda

V poslední fázi rituálu bylo již přes 90 % skupiny ve stavu ležící přežvykující

Životní projevy jedinců se v závislosti na teplotě okolního vzduchu měnily. Z původně aktivního stáda bylo po pár hodin polehávající přežvykující skupinka, jednotlivci vstávali pouze k občasnému protažení končetin či navýšení vrstev kožešin. Došlo ke konzumaci veškeré posvátné vody, jejíž zbytek byl po 23:00 použit k uhašení ohně.

4. Závěr

Skupina se poté shlukla, aby se nepřátelským terénem vydala nazpět ke svým hnízdům. Dostala se tak z dosahu našeho pozorování. Námi shromážděné poznatky o rituálu "Lakros" považujeme za průlomové. Věříme, že skupina se brzo shromáždí znovu a budeme moci naše měření nadále zpřesňovat. Netrpělivě tedy vyhlížíme další shluknutí skupiny Krokodýl a doufáme, že díky ní objevíme i další zcela nové rituály pro druh Homo sapiens atypické.

Kompletní obrazovou dokumentaci naleznete v příloze.

Taborák 2008

 

Pavel
inspirováno zde

 

Frisbee Ultimate - pravidla

30.05.2008 12:20

Blíží se naše Frisbee na ledě a také English Camp, takže je skvělý čas na zopakování pravidel hry Frisbee Ultimate.

Frisbee Ultimate je kolektivní bezkontaktní hra s létajícím diskem. Dva týmy (obvykle 7 hráček/hráčů v každém týmu) spolu soupeří o vyšší skóre, hraje se diskem o váze 175 gramů (v našem případě značky Discraft). Zde je výňatek z pravidel, upravený a zjednodušený pro potřeby amatérské hry.

 • Hřiště: obdélníkové hřiště, na obou koncích jsou vyznačené tzv. koncové zóny
 • Začátek hry: oba týmy začínají na čarách svojí zóny, bránící tým vyhodí disk směrem k útočícímu týmu.
 • Pohyb disku: hráči si přihrávkami předávají disk. Disk (nebo hráč s diskem) se nesmí dotknout outu, disk se nesmí dotknout země. Chytí-li disk zároveň útočník i obránce, hra pokračuje a disk zůstává útočníkovi.
 • Skóre: bod získává tým v případě, že člen týmu přihraje disk z hřiště (bílá oblast) do koncové zóny soupeře , a zde jej jeho spoluhráč chytí. Tým získá bod a zůstává v této zóně, bránící se přesouvají na opačnou stranu hřiště, kam jim skórující tým disk hodí a začíná hra o další bod.
 • Turnover (výměna): ve chvíli, kdy se nezdaří přihrávka (disk se dotkne země, srazí jej soupeř, chytí jej soupeř, disk je v outu) se střídají role útočníků a obránců, tedy ti, co si nyní přihrávali diskem, se stávají obránci.
 • Obrana: Ultimate je bezkontaktní a ohleduplná hra. Bránící hráč stojí u útočníka s diskem maximálně jeden. Počítá se s odstupem na šíři disku, obrana by měla být důsledná, ale rozhodně ne hrubá. Zakázán je jakýkoli dotek hráčů nebo dotek disku, který drží druhý hráč. Útočník nesmí obránce odstrkovat nebo naznačovat hod směrem k němu. Při obraně obránce může počítat ve vteřinových intervalech, pokud útočník do 10 sekund neodhodí, nastává turnover.
 • Fauly si hráči hlídají sami: Frisbee Ultimate je velice férová hra. Je nemyslitelné a přísně zakázané, aby hráč použil úmyslně kontaktu s druhým hráčem k získání výhody ve hře. Pokud se tak nedopatřením stane, má na to okamžitě hráč, který se omylu dopustil, nebo kdokoli ze zúčastněných, upozornit slovem "faul". Hra se zastaví a dojde k zopakování situace. Nedochází k výměně, nejsou žádné tresty, každý se podle svého vědomí vrátí na místo, kde byl před spornou situací.
 • Nováček: kdokoli, především nováček, může během hry kdykoli požádat o vysvětlení konkrétního pravidla. Hra se přeruší a pravidla někdo vysvětlí, poté hra pokračuje. Je pochopitelné, že nováčci nebudou tohoto privilegia zneužívat, jde o to si skvěle zahrát.
 • Střídání: hráči v obou týmech mohou libovolně střídat poté, co byl dosažen bod. V průběhu hry je možné střídat pouze z vážných důvodů, v takovém případě se zastaví a poté znovu obnoví hra.
 • Spirit of the Game - Frisbee Ultimate zdůrazňuje férovost, sportovní chování a otevřenost. Soutěživost je na místě, ovšem mnohem důležitější je respekt mezi hráči, jejich zapojení do hry a pozitivní zážitek obou týmů, čistá radost ze hry.

Kompletní pravidla v originále - Frisbee Ultimate, zjednodušená pravidla v originále. Přečtěte si také více o Spirit of the Game a podívejte se na Frisbee Videa.

Frisbee Ultimate - duchaplné běhání za diskem

23.05.2008 11:29

Frisbee Ultimate je kolektivní hra, která má ducha. Tedy ne nějakého poťouchlého polštářovitého poletuchu, ale ducha hry - Spirit of the Game. Vyjadřuje, že cílem Frisbee Ultimate je poskytnout lidem sejít si a zahrát si. Pobavit se a mít radost z podařených přihrávek, vzájemné komunikace, chytrých náběhů, jen-tak-tak chytů i z neuvěřitelných šťastných náhod. Spirit of the Game vlastně říká - sešli jsme se za stejným účelem - zahrát si. Nejsme protivníci, jsme spoluhráči rozdělení do dvou týmů.

Díky tomu je Frisbee Ultimate velice čistá hra. Před týdnem jsem jel na fotbalový turnájek "posílit" redakční tým a uvědomil jsem si ten rozdíl. Ve fotbale hrají někteří hráči (a v profesionálním fotbalu zdá se skoro každý) na hranici toho, co mu pravidla nebo rozhodčí dovolí. Ve Frisbee žádní rozhodčí nejsou, ani v nejvyšších soutěžích. Místo toho si hráči hlídají, aby se nijak neprovinili, a pokud něco omylem provedou, oznámí to oni sami nebo jiný hráč či hráčka, kteří si toho všimnou. A ani pak, když zazní slovo "faul" nebo "kroky", nejde o žádnou tragédii. Nejsou tu žádné tresty, prostě se jen zopakuje poslední situace, kdy bylo všechno v pořádku. Tímpádem se hráči vzájemně respektují a mají na sebe ohled. Když ve frisbee běžíte za diskem, nemusíte se bát, že vás zezadu někdo podkopne. Díky tomu si můžou frisbee zahrát ženy a muži v jednom týmu, začátečníci i pokročilejší v jedné hře. Nejde o fyzickou sílu, jde o nadšení, nápady, pečlivost... a běhání.

Pravidla Frisbee Ultimate v pěti minutách

Jak Frisbee Ultimate vypadá. Našel jsem pěkné video, kde nejenže uvidíte, jak se Frisbee hraje, ale samotní hráči vám vysvětlí základní pravidla.

Vysvětlují se zde zákadní pravidla: hráč, který drží disk, nesmí dělat kroky, jenom pivotovat, na přihrání má deset sekund. Když disk spadne, dojde k turnoveru, ti, co bránili, dostanou disk a útočí na zónu pro změnu oni. Koncová zóna (end-zone) je obdélník na konci hřišti. Když v něm váš spoluhráč nebo spoluhráčka chytí disk, váš tým má bod. Stručná pravidla Frisbee Ultimate.

Někdy je těžké představit si, že si tento sport udrží svoji férovost i ve vyšších soutěžích. Ale podle všeho to tak skutečně je. Následující video ukazuje světový šampionát z roku 2002. Taky tam uvidíte některé moc pěkné kombinace.Pozor, doprovodná hudba je celkem hlasitá.

Na to, abyste si Frisbee užili, ale vůbec nemusíte být profíci. Stačí umět trochu házet a chytat a už jste pro tým užiteční - daleko nejdůležitější je mylím být ve správný čas na správném místě.

Plánujeme, že si s Krokodýlem někdy začátkem června půjdeme Frisbee zahrát. Takže teď hledáme to správné místo a ten správný čas. Pokud máte někdo nápad, napište mi. Doufám, že se pěkně rozházíme před English Campem a skvěle zahrajeme.

Pavel

Hudební péesko: Zatímco video ze šampionátu doprovází taková klasická hudba, pěkně zdůrazňující eleganci a čistotu tohoto sportu, to první video podbarvuje skladba Here It Goes Again od OK Go. Pokud neznáte jejich slavný trenažerový klip, určitě se mrkněte.